ROI-laskin

Tämä työkalu on tarkoitettu esittämään täsmämaanviljelyn edut yksinkertaisesti.*

Laskimessa on joitain oletusasetuksia teknologialle, sadolle ja muille asetuksille. Voit muuttaa näitä arvoja heijastamaan omia maatalouden tarpeitasi. Voit viedä nämä arvot CSV-tiedostona välitettäväksi jälleenmyyjälle tai myyntiedustajalle.

Aloita valitsemalla kunkin koneen kuvake syöttääksesi arvot käyttämällesi teknologialle sekä satotyypeille. Takaisinmaksutulokset päivittyvät syöttämiesi tietojen perusteella kaikille neljälle konetyypille.

Alla on lisäohjeita.

5 vuoden kokonaissäästöt

2 420 000 $

Katso
lisää
Mahdollinen takaisinmaksuaika KUUKAUSISSA 3,8
pienennä napsauttamalla
  • 1. vuosi352 000 $
  • 2. vuosi517 000 $
  • 3. vuosi517 000 $
  • 4. vuosi517 000 $
  • 5. vuosi517 000 $
Säästöt
22,00%

Valitse laitteesi

Traktori

Teknologia Määärä Yksikkökustannus Materiaalisäästöt Sadon kasvu
Automaattiohjaus
Koneiden ja konekannan hallinta
Langaton tehtävätiedoston siirto
Traktorin teknologiasijoituskustannukset yhteensä 86 000 $
Traktoriteknologian aiheuttama sadon kasvaminen yhteensä 1,75%
Traktoriteknologian aiheuttama materiaalikustannusten väheneminen yhteensä 1,5%

Normaalit bruttotulot 2 350 000 $
Materiaalisäästöt 235 000 $
Sadon kasvu 282 000 $
Tuotannon kokonaiskasvu 517 000 $
Kokonaissijoitus 165 000 $

Sato Istutettu pinta-ala Tuotto alueyksiköltä Yksikköhinta Kokonaistulot Materiaalisäästöt Sadon kasvu Säästöt

Valuutta
Kokonaistuotantokustannukset prosentteina bruttotuloista %
Väheneminen prosenteissa johtuen täsmämaanviljelytuotteiden käytöstä %
Tuotannon loppukustannukset %

v2.0.3

Ohjeet

Johdanto

Laskin auttaa näkemään täsmämaanviljelylaitteiden käytön taustalla olevan talouden. Alla laskimessa on oletusarvoja koneille, laitteille ja sadolle. Voit muuttaa näitä arvoja kuvastamaan omia maatalouden tarpeitasi. Voit viedä nämä arvot CSV-tiedostona välitettäväksi jälleenmyyjälle tai myyntiedustajalle.

Käyttö

Valitse kunkin koneen kuvake syöttääksesi arvot käyttämällesi teknologialle sekä satotyypeille. Takaisinmaksutulokset päivittyvät syöttämiesi tietojen perusteella kaikille neljälle konetyypille. Useimmista kohdista saa ohjeita pitämällä osoitinta niiden päällä. (Pidä vain hiirtä kentän päällä.)

Koneet

PUNAINEN kuvake kuvastaa määritettävää konetta. Voit vaihtaa tyyppiä napsauttamalla kuvakkeita. Oletus on traktori. Koneiden järjestys on seuraava: TRAKTORI, PUIMURI, RUISKU, TYÖKONE.

Kokonaissäästöt

Tämä on tuotannon kokonaiskasvu miinus laitteiden alkuperäiskustannus.

Takaisinmaksuaika

Tämä kertoo, kauanko laitekustannuksen takaisinmaksu kestää.

Materiaalisäästöt

Tämä kertoo, paljonko siemen-, lannoite-, kasvimyrkky- jne. kustannukset vähenevät

Sadon kasvu

Tämä kertoo, paljonko sadon määrä kasvaa.

Tuotannon kokonaiskasvu

Tämä tarkoittaa tuotannon kokonaiskasvua ja materiaalisäästöjä kaikilta määritetyiltä laitetyypeiltä.

Lohkokaavio

Tämä kuvaa tuotannon kokonaiskasvua ja materiaalisäästöjä kaikille määritetyille laitetyypeille.

Tallenna CSV

Tällä voit tallentaa arvot CSV-tiedostoon.

Palauta esittelytiedot

Tämä täyttää lomakkeen alkuperäisillä esittelytiedoilla.

Tyhjennä lomake

Tällä voit poistaa kaikki esittelytiedot ja nollata lisäasetukset oletusarvoihin.

Asetukset

Tässä osiossa voit muuttaa sellaisia asioita kuten voittomarginaali, tuotantokustannukset jne. Nämä asetukset perustuvat alan keskiarvoihin. ”Tyhjennä lomake” palauttaa nämä takaisin tehdasasetuksiin.

*AGCO tarjoaa tämän laskimen vain viitteeksi, ja laskelmat perustuvat täsmämaanviljelyn keskiarvoihin. AGCO ei esitä eikä takaa laskimen täsmällisyyttä ja kieltäytyy kaikesta korvausvelvollisuudesta, joka liittyy laskimen käyttöön tai siihen tukeutumiseen. Todelliset tulokset saattavat riippua useasta tekijästä ja poiketa merkittävästi lasketuista tuloksista. Suosittelemme, että saat riippumattomia neuvoja ja suoritat omat laskelmasi mahdollisista säästöistä, jotka liittyvät täsmämaanviljelylaitteen käyttöön.

Viitteet:
http://nydairyadmin.cce.cornell.edu/pdf/submission/pdf161_pdf.pdf
http://www.precisionag.com/works/institute/eight-of-10-adopters-say-precision-agriculture-pays/
http://www.precisionag.com/works/institute/precision-agriculture-higher-profit-lower-cost/