Tietojen yksityisyys

AGCOn keräämät tietotyypit

AGCO Corporation ja sen kumppanit (yhdessä ”AGCO”) keräävät konetietoja. Konetiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja, jotka laitteesi tai mikä tahansa siihen yhteydessä oleva laitteisto tai laite (yhdessä ”laitteisto”) tuottaa, kerää, tallentaa, lähettää tai vastaanottaa.

Konetiedot saattavat sisältää tietoja, joita käytetään moniin eri tarkoituksiin, mukaan lukien mm. maanviljelystä koskevien päätösten tekoon, koneen kunnon ja suorituskyvyn valvontaan ja logistiikan koordinointiin. Esimerkkejä konetiedoista ovat mm. sijainti, moottorin kierrosluku, keskimääräinen polttoaineenkulutus, hetkellinen sato, tavoitemäärä, levitetty määrä ja vikakoodit. Konetiedot saattavat olla tietosuojalausuntomme mukaan henkilötietoja, jos yhdistämme ne tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Jos konetiedot ovat henkilötietoja soveltuvan AGCOn tietosuojakäytännön mukaan, AGCO noudattaa sekä tätä lausuntoa että soveltuvaa tietosuojalausuntoa mahdollisimman tarkkaan. Jos tämän konetietolausunnon ehtojen ja soveltuvan tietosuojalausunnon välillä on henkilötietojen käsittelyä koskeva ristiriita, sovelletaan soveltuvan tietosuojalausunnon ehtoja.

Miten AGCO kerää konetietoja

Laitteet, joissa on telematiikka- tai muita tiedontallennusjärjestelmiä, kuten Task Controller, tallentavat säännöllisesti tietoja laitteiden erilaisista elektronista verkoista ja antureista ja siirtävät tiedot tiedonsiirtoverkossa, kuten mobiiliyhteydellä, AGCOn toimistojärjestelmään. Jälleenmyyjät ja muut palveluntarjoajat saattavat myös käyttää elektronista diagnoosityökalua muodostaakseen suoran yhteyden laitteeseen ja noutaakseen konetietoja, kuten tiedot laitteen kunnosta ja toimintahistoriasta, ja nämä tiedot saatetaan siirtää AGCOlle.

 

Task Controllerin sisältävä laite voi kirjata tietoja laitteen erilaisista elektronisista verkoista ja antureista työtietyeeseen tai tehtävätiedostoon sekä suorittaa laitteeseen lähetetyn työmääräystehtävätiedoston. Tämä tehtävätiedosto siirretään sitten tiedonsiirtoverkossa yhdistettyyn FMIS- (maatilan hallintatietojärjestelmä) tai muuhun ohjelmistojärjestelmään. Lisäksi tehtävätiedosto saatetaan lähettää tiedonsiirtojärjestelmällä koneeseen suoritettavaksi pellolla. Tehtävätiedosto voi olla yksinkertainen asetustiedosto, joka siirtää perustietoja FMIS-järjestelmästä laitteeseen, tai se voi olla määränhallintakartta tai muu työmääräys.

 

Diagnoosin ja korjauksen aikana laite saatetaan yhdistää elektroniseen diagnoosityökaluun. Tämä työkalu saattaa kerätä tietoja koneesta ja lähettää ne AGCOlle.

Kenellä on pääsy konetietoihin

AGCO ei käytä eikä jaa mitään konetietoja ilman lisenssiä tai muuta valtuutusta. Telematiikka- tai tehtävätietojärjestelmän sisältävän laitteen tapauksessa on saatava suostumus tiedonsiirtoon kullekin koneelle. Ilman tätä suostumusta AGCO ei kykene yhdistämään, analysoimaan tai käyttämään konetietoja muutoin kuin tarkoituksella tuoda saatavillesi sivuston tai muun järjestelmän toimintoja. Jos päätät jakaa tiedot ja antaa valtuutuksen, konetietoja voidaan käyttää alla olevassa kappaleessa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Lisäksi, jos päätät olemaan jakamatta konetietoja AGCOn tai AGCO-jälleenmyyjän kanssa, et välttämättä pysty saamaan tiettyjä tuotteita tai palveluita, joiden toiminnot ovat riippuvaisia tällaisista tiedoista.

Kuinka konetietoja käytetään

AGCO käyttää konetietoja erilaisiin tarkoituksiin, kuten mm. seuraaviin:

  1. Palvelun ja ohjelmiston kehittely tai toimitus: jotta sinulle voidaan tarjota palveluita AGCOn sertifioimien jälleenmyyjien kautta konetietojen pohjalta sekä kehittää ohjelmistotyökaluja ja toimintoja, jotka mahdollistavat palveluita tai työkaluja koneen tuottamien tietojen analyysin pohjalta;
  2. Tuote- ja asiakastuki: jotta voidaan tarjota sellaisia palveluita kuin koneen valvonta, huollon sopiminen ja laajennetut takuu- tai huoltosopimukset. Lisäksi koneen tai palvelun päivitykset ja tilaukset sekä koneen yleiset diagnoosit ja korjaukset;
  3. Koneen parantelu ja tuotekehitys: jotta voidaan ymmärtää yleisiä koneen käyttö- ja toimintatekniikoita, normaaleja työtuhteja kauden aikana, keskimääräisiä ympäristön tai pellon olosuhteita ja muita tietoja, jotka liittyvät tulevien koneparannusten tai rakennemuutosten kehitysvaatimuksiin;
  4. Markkinointi: jotta voidaan toimittaa tarjouksia ja yleisiä viestejä AGCOlta, jälleenmyyjiltämme, kumppaneiltamme tai toimittajiltamme perustuen sijaitiin ja toimintaominaisuuksiin soveltuvien lakien sallimassa määrin;
  5. Pätevyyden tarkistaminen: jotta voidaan määrittää, onko sinulla oikeus tiettyihin tuotteisiin, palveluihin tai tarjouksiin;
  6. AGCOn normaali liiketoiminta: jotta voidaan hallinnoida AGCOn liiketoimintaa, kuten inventaarion hallintaa, maksuja, tilauksia, tuotekehittelyä, tuoteturvallisuutta, sopimusten hallinnointia, analyysejä, petoksen estoa, yhtiön hallintaa, raportointia ja lakien noudattamista ja oikeusvaateiden käyttämistä tai puolustamista;
  7. Tutkimukset ja tarjoukset: jotta voidaan järjestää tutkimuksia, kyselyitä, äänestyksiä, palautetta, arvontoja, kilpailuja, asiakasohjelmia ja muita markkinointitarjouksia ja -tapahtumia.

Kenellä on pääsy konetietoihini ja miksi?

AGCO ymmärtää, että et välttämättä halua meidän jakavan konetietoja kolmansien osapuolten kanssa näiden omiin tarkoituksiin. Rajoitamme konetietojen jakamista seuraavasti:

Saatamme jakaa konetietoja kumppaniyritystemme kanssa, ensisijaisesti AGCOn alueellisten yritysten, AGCOn jälleenmyyjien ja sellaisten kumppaniyritysten kanssa, joiden kanssa teemme yhteistyötä tarjotaksemme palveluita tai kehittääksemme laitekomponentteja tai ohjelmistotyökaluja yllä kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.

Osana normaalia liiketoimintaa saatamme paljastaa konetietoja mm. tarkoituksella myydä tai siirtää yhtiön varoja, suojella omia oikeuksiamme, omaisuuttamme tai turvallisuuttamme tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta, tukea oikeuksiamme sekä tukea ulkoisia auditointeja osana yhtiön säädöstenmukaisuus- ja hallinnointitoimia. Lisäksi laki saattaa edellyttää, että paljastamme konetietoja, jos saamme virallisia pyyntöjä lainvalvontaviranomaisilta.

Tietoturva

AGCO käyttää tietoturvaprosessia, joka sisältää erilaisia hallintakeinoja, joiden tarkoitus on turvata konetiedot kohtuullisessa määrin. Käytämme esimerkiksi alan standardien mukaisia todennus- ja valtuutusjärjestelmiä taataksemme, että vain valtuutetuilla käyttäjillä on pääsy tilillesi.

Tietojen siirtäminen muihin maihin ja AGCOn toimittajille

AGCO Corporationin päätoimisto on Yhdysvalloissa, mutta sillä on kumppaneita ympäri maailmaa. AGCOn kumppanit saattavat käyttää konetietoja, tai niitä voidaan siirtää kumppaneiden sijaintien välillä tässä lausunnossa kuvatuissa tarkoituksissa. Kun käytämme tai siirrämme konetietoja, teemme sen soveltuvan lain mukaisesti. Lisäksi suojelemme konetietojen yksityisyyttä ja turvallisuutta sen käsittely- tai säilytyspaikasta riippumatta.

AGCO työskentelee lisäksi kolmansien osapuolten kanssa tukeakseen tai tarjotakseen tuotteitamme ja palveluitamme, kuten tietojen säilytystä ja käsittelyä. Tällaiset yritykset sijaitsevat eri puolilla maailmaa, joten osana normaalitoimintoja tietoja saatetaan siirtää ulkomaille. Varmistamme, että kumppaneilla on sitova sopimus, jonka mukaan niiden on noudatettava AGCOn tietoturvavaatimuksia.

Kolmansien osapuolten käytännöt

Tämä lausunto kattaa ainoastaan sen, miten AGCO käyttää ja paljastaa tietoja. AGCO tekee asiakkaille mahdolliseksi jakaa tietojaan eri yritysten ja organisaatioiden kanssa, jotka säilyttävät, käsittelevät ja analysoivat konetietoja AGCOn järjestelmistä riippumatta. Tällaisilla kolmansilla osapuolilla on omat tietosuojakäytäntönsä, jotka kattavat, miten tietoja hallinnoidaan niiden järjestelmissä. Monia näiden yritysten tuotteita tarjotaan AGCOn jakelukanavien kautta, mutta niitä hallinnoidaan kyseisten yritysten tietosuojakäytäntöjen ja -lausuntojen mukaisesti. Kannustamme sinua tutustumaan kaikkien kolmansien osapuolten tietosuojalausuntoon, ennen kuin annat niille tietoja tai käytät niiden tarjouksia.

Tämän lausunnon muutokset

Saatamme päivittää tätä lausuntoa ajoittain vastaamaan uusia tai erilaisia käytäntöjä. Kukin lausunto tai käytäntö julkaistaan AGCOn sivustolla, ja niihin merkitään viimeinen muutospäivä. Suosittelemme, että asiakkaat tutustuvat sisältöihin aika ajoin. Lisäksi, jos loppukäyttäjän käyttöoikeussopimusta muutetaan, siitä ilmoitetaan käyttäjille, kun he kirjautuvat AGCOn järjestelmään seuraavan kerran.

Yhteydenotto meihin

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on mitään kysyttävää tai huomautettavaa käytännöistämme tai tästä lausunnosta. Saat meihin yhteyttä verkossa osoitteella DataPrivacy@agcocorp.com. Voit myös lähettää meille postia seuraavaan osoitteeseen: ATTN: Data Privacy & Security AGCO Corp. 4205 River Green Parkway Duluth, GA 30096, USA; voit myös vierailla osoitteessa https://www.agcocorp.com/contact/facilities-list/, jossa luetellaan maasi yhteystiedot.

Viimeksi päivitetty: 21.3.2019